Membership Agreement

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi Zühtüpaşa Mahallesi, Şefikbey Sk. No:3 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim, 286959-5 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, 3881465555 Vergi kimlik numarası ile Göztepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan www.foenjewelry.com alan adlı internet sitesinin sahibi  FOEN TASARIM VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “FOEN” olarak anılacaktır.) ile Üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş olup, FOEN ve Üye birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

 

 1. TANIMLAR

 

İşbu Sözleşme’de;

 

Çerez Politikası: İnternet Sitesi’nde yer alan Çerez Kullanımına İlişkin Aydınlatma Metni’ni,

Foen: FOEN TASARIM VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni,

Gizlilik Politikası: İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nı,

İnternet Sitesi: FOEN tarafından Ürün veya Hizmet’in Üye’ye sunulduğu www.foenjewelry.com alan adlı internet sitesini,

Kullanım Koşulları: İnternet Sitesi’nde yer alan İnternet Sitesi’nin kullanımına dair koşulların yer aldığı dokümanı,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Sözleşme: İnternet Sitesi’nde elektronik formatta ya da basılı olarak yayımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini,

Taraf: Tek başına Üye ya da FOEN’i,

Taraflar: Birlikte Üye ve FOEN’i

Ürün veya Hizmet: FOEN tarafından Ziyaretçi ve Üye’ye İnternet sitesi üzerinden sağlanan her türlü ürün veya hizmeti,

Üye: İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan ve gerekli üyelik bilgilerini FOEN’e sağlayarak Üyelik Hesabı oluşturan kişiyi,

Üyelik Hesabı: Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden Ürün ve Hizmet’ten üye olmak kaydıyla yararlanmak amacıyla oluşturulan hesabı,

Ziyaretçi: İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan ve Üye olmayan kişileri ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamı; FOEN tarafından, İnternet Sitesi üzerinden Ürün veya Hizmet’in sağlanması ve Sözleşme’de belirtilen üyelik koşullarına dair Tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlardan ibarettir.

 

 1. ÜYELİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR
  • İşbu Sözleşme kapsamında Üye, Üyelik Hesabı oluşturmadan önce Ziyaretçi olarak anılacak, üyeliğin kurulmasını takiben ve üyeliği devam ettiği sürece Üye olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullar, üye olmaksızın Ürün veya Hizmet’ten yararlanan Ziyaretçi için de geçerlidir.
  • İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için 18 (onsekiz) yaşından büyük olunması gerekmektedir. Üye/Ziyaretçi, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu ve 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olduğunu, aksi durumda yapılan tüm işlemlerin geçersiz olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Foen, İnternet Sitesi’nin amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
  • İnternet Sitesi’nde yer alan Ürün veya Hizmet’ten yararlanmak için gereken üyelik ücretsizdir. Üyelik Hesabı oluşturulması için; Üye/Ziyaretçi tarafından doğru ve güncel ad, soyad, elektronik posta ve telefon numarası bilgilerinin İnternet Sitesi’nde bulunan üyelik formuna girilmesi ve bir şifre oluşturulması gerekmektedir. Şifrenin oluşturulmasını takiben Üyelik Hesabı oluşturulur. (Üyelik Hesabı, işbu maddede anılan verilerin Üye/Ziyaretçi’nin sosyal medya hesabının eşlenerek sağlanmasıyla da oluşturulabilir. Üyelik Hesabı’nın oluşturulabileceği diğer sosyal medya hesaplarının İnternet Sitesi’ne eklenmesi ve/veya İnternet Sitesi’nden çıkarılması Foen’in inisiyatifindedir.)
  • Üye, sosyal medya hesabını eşlemek dışındaki yöntemlerle Üyelik Hesabı’nı kurarken oluşturduğu şifreyi yalnızca kendisi için oluşturmalı ve kullanmalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. Üye, Üyelik Hesabı oluştururken paylaşmış olduğu bilgilerinin güncelliğini ve doğruluğunu, bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini, bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Ürün veya Hizmet’ten yararlanması kapsamında yaşanabilecek sorunlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan FOEN’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • FOEN, üyeler arasındaki iletişime dahil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve sair taleplerin muhatabı olmayacaktır. FOEN, kendisine sağlanan bilgi, belge ve sair materyallerin gerçeği yansıttığını ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik, yanlış beyanlar; hukuka, örf, adet ve genel ahlaka aykırı hususlar açısından kontrol etmektedir ancak sağlanan bilgi, belge ve sair materyallerin bu özelliklerde olduğunu taahhüt etmemektedir. Dolayısıyla Üye bunlara dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce diğer üyelerin İnternet Sitesi’ne yükleyecekleri bilgi, belge ve sair materyallerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup bu sebepten karşılaşacağı herhangi bir zarar sebebiyle FOEN’in sorumluluğu olmadığını bildiğini ve FOEN’den her ne ad altında olursa olsun bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, işbu Sözleşme kapsamında sadece kendisi için işlem yapma hakkına sahiptir. Aynı Üyelik Hesabı Üye dışında bir kişi tarafından kullanılamaz. Aksi halde oluşacak durumlardan ve Üye’nin uğrayabileceği zararlardan FOEN’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • Üye dilediği zaman FOEN’E elektronik posta ile belirterek üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye, tekrar üyelik oluşturana kadar işbu Sözleşme kapsamında Ziyaretçi’ye ilişkin hükümlere ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na tabi olur.
  • Üye, İnternet Sitesi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış ancak bunlarla sınırlı olmayan davranışlarda bulunması halinde FOEN’in işbu Sözleşme’yi derhal feshedebileceğini ve bu durumda FOEN’in hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder;

 

 • Yürürlükteki mevzuata aykırı,
 • Genel ahlak ve adaba aykırı,
 • Toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici,
 • İyi niyete aykırı davranışlar.

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • Foen’in Hak ve Yükümlülükleri
   • FOEN zaman zaman İnternet Sitesi’nde güncellemeler sağlayabilecektir. Söz konusu güncellemeler işbu Sözleşme’ye dahildir ve Üye/Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ni kullanmaya ve/veya sunulan Ürün veya Hizmet’ten yararlanmaya devam etmesi; yapılan bu güncellemelerin Üye/Ziyaretçi tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelir.
   • FOEN, işbu Sözleşme’nin koşullarını değiştirebilir. FOEN ayrıca Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme’yi İnternet Sitesi’nden erişilebilir bir link ile yayımlayacaktır. Değiştirilen her hüküm, Üye bakımından, İnternet Sitesi’nde güncellenmesini takiben hüküm ifade edecektir. Üye’nin ilgili değişikliği kabul etmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkı saklıdır. Bu durumda FOEN Üyelik Hesabı’nı sonlandırmaya yetkilidir. Yenilenen Sözleşme’nin Üye tarafından kabul edilmemesi ve/veya Sözleşme’de yapılan değişikliklerin Üye tarafından onaylanmaması halinde FOEN üyeliği durdurmaya yetkilidir.
   • İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan Üye/Ziyaretçi nezdindeki durumlar FOEN’in sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.
   • FOEN, İnternet Sitesi’nin içeriğini ve kullanım şeklini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda hali hazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmet sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir. Foen hali hazırda ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir. Söz konusu değişiklikler FOEN tarafından Üye’ye
   • FOEN herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirmeye gerek olmaksızın İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, İnternet Sitesi’nde teknik bakım, onarım, güncelleme gerçekleştirebilir veya İnternet Sitesi’ne erişimi tamamen durdurabilir. İnternet Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı FOEN’in Üye/Ziyaretçi’ye veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Üye/Ziyaretçi’nin Hak ve Yükümlülükleri
  • Üye/Ziyaretçi, İnternet Site’sine mobil telefon, tablet, bilgisayar ve sair elektronik cihazları kullanarak erişebilir. İnternet Sitesi’ne erişim için uygun cihazları temin etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
  • Üye/Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ederken veya FOEN’in İnternet Sitesi üzerinden sağladığı Ürün veya Hizmet’ten faydalanırken işbu Sözleşme koşullarının yanında her türlü yasal mevzuata, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye/Ziyaretçi İnternet Sitesi’nden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Ziyaretçi İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde FOEN’in işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme hakkı ile birlikte, Üye/Ziyaretçi’nin fikri ve sınai mülkiyete ilişkin yasal mevzuata aykırı hareket etmesinden dolayı FOEN nezdinde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve FOEN’in bu kapsamda her türlü yasal hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt
  • Üye/Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nde yer alan “Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası” nı okumakla yükümlüdür.
  • Üye/Ziyaretçi, FOEN’in bültenlerini takip edebilmek ve/veya Ürün veya Hizmet’e ilişkin yapılan güncellemelerden elektronik posta yoluyla haberdar olabilmek için İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilendirme formunu doldurarak düzenli elektronik posta hizmetinden yararlanabilir. FOEN, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” kapsamında Üye/Ziyaretçi’nin açık rızası olmaksızın Üye/Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyecektir. Üye/Ziyaretçi’nin, kendisine ileti gönderilmesini istemediği takdirde, “ticari elektronik iletiyi ret hakkı” ve “verdiği onayı geri çekme hakkı” mevcuttur. Üye/Ziyaretçi’nin elektronik posta yolu ile ret bildirimini yapmasını takiben FOEN tarafından ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır. Üye/Ziyaretçi tekrar bültenleri takip edebilmek için bilgilendirme formunu doldurması durumunda iletileri tekrar alabilecektir. Üye/Ziyaretçi’nin FOEN ile kendiliğinden iletişime geçerek FOEN’e iletişim bilgilerini vermesi ve kendisiyle iletişime geçilmesini talep etmesi durumunda, FOEN tarafından ayrıca ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında Ziyaretçi/Üye’nin açık rızası alınmayacak ve bu madde hükümleri geçerli olmayacaktır. Ziyaretçi/Üye bu hususları bildiğini kabul, beyan taahhüt eder.
  • Üye/Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ne, FOEN’e Ürün veya Hizmetler’e, içerik ve ortam sağlayıcılarına, herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştiremez.

 

 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
 • FOEN’e ait “Foen” markası, foenjewelry.com alan adlı İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı (“İçerik”) ile İnternet Sitesi üzerindeki marka, logo, amblem ve İnternet Sitesi içerisindeki tüm bilgi, resim, görsel ve tasarımlar, “www.foenjewelry.com” alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli yazılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyete konu her türlü materyallerin (“Materyal”) fikri ve sınai mülkiyet hakları ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan “umuma arz salahiyeti”, 15. Maddesinde yer alan “adın belirtilmesi salahiyeti”, 16. Maddesinde yer alan “eserde değişiklik yapılmasını men etmek” manevi haklar ile 21. Maddesinde yer alan “işleme”, 22. Maddesinde yer alan “çoğaltma”, 23. Maddesinde yer alan “yayma”, 24. Maddesinde yer alan “temsil”, 25. Maddesinde yer alan “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklar başta olmak üzere fikri mülkiyete konu her türlü çıktı münhasıran FOEN’e aittir.
 • Üye/Ziyaretçi, İçerik ve Materyal’i hiçbir kod ve yazılım da dahil olmak üzere; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, işleyemez, veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, ticari amaçlarla olsun veya olmasın kendi nam ve hesabına Sözleşme konusu ve amacı dışında kullanamaz, başka bir lisana çeviremez, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, üçüncü kişilere iletemez, sunamaz, kullandıramaz, İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanamaz, çıktısını alamaz.
 • İşbu madde, Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

 1. GİZLİLİK
 • İnternet Sitesi aracılığıyla Üye/Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler ve dolaşım verileri yürürlükteki güncel mevzuata ve KVKK’ya uygun olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Ürün veya Hizmet’in sunulması, sunulan Ürün veya Hizmet’e ilişkin Üye ile iletişim sağlanması, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında FOEN tarafından akdedilen sözleşmelerin koşulları ve sağlanacak hizmetler kapsamında zorunlu olan sair işlemleri gerçekleştirmek amacı ile toplanabilir, saklanabilir, işlenebilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna ilişkin gerekli aydınlatmaya İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşılabilir. Üye/Ziyaretçi kişisel verileri üzerinde KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 • Üye/Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiği süre boyunca, “Çerez/Cookie” olarak da adlandırılan çerezler aracılığıyla kişisel verileri işlenebilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna ilişkin gerekli aydınlatmaya İnternet Sitesi’nde yer alan Çerez Politikası’ndan ulaşılabilir.

 

 1. SORUMSUZLUK

FOEN, İnternet Sitesi’nin hatasız, kesintisiz, kusursuz, mükemmel olduğu veya İnternet Sitesi ile Ürün veya Hizmet’in Üye’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı, ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. FOEN, Üye/Ziyaretçi’nin (i) İnternet Sitesi’ni kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak, haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da diğer herhangi bir biçimde meydana gelmiş, öngörülebilir olsa dahi her türlü kar, veri, iş, itibar, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) İnternet Sitesi üzerinde Üye/Ziyaretçi veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmakla birlikte yürürlüğe girer Üye’nin Üyelik Hesabı’nı iptal etmesi veya FOEN tarafından işbu Sözleşme’nin feshedilerek Üyelik Hesabı’nın iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

FOEN, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili yasal mevzuatı ihlal etmesi halinde Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir.

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üye, FOEN’in yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, Üyelik Hesabı’nı, üyelik bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üyelik Hesabı’nı kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan FOEN doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye’nin Üyelik Hesabı’nı başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliğine derhal son verilir. Üye bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER
  • Mücbir Sebepler: Doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflardan herhangi birinin makul kontrolü haricinde gerçekleşen ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünün ifa edilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılan olaylar mücbir sebepler olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınacaktır.
  • Sözleşmenin Bütünlüğü, İfade Edilmeyen Feragat ve Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme ve eklerinin maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez. Taraflardan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
  • Bildirimler: İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracağını kabul eder.
  • Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, FOEN’e ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, elektronik postaların, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta ve her türlü ihtilafın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 1. SON HÜKÜM

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Üye, Sözleşme’nin bir kopyasını saklama sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, FOEN’in bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.