Terms & Conditions

Kullanım Koşulları  

www.foenjewelry.com alan adlı İnternet Sitesi’ne (“İnternet Sitesi”) girmeniz ve bu İnternet Sitesi’ni kullanmanız, aşağıda belirtilen koşulları (“Kullanım Koşulları”) okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız, lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

Kullanım Koşulları, bu sayfa üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle Foen Tasarım ve Mücevherat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Foen”) olarak tarafımızca herhangi bir zamanda revize edilebilir. Bu değişiklikler sizin için yasal olarak bağlayıcı olup, herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek üzere lütfen bu sayfaya çeşitli zamanlarda göz atınız. Ayrıca, İnternet Sitesi’nin başka yerlerinde yayınlanmış hüküm ve bildirimler, Kullanım Koşulları’nın bazı hükümlerinin yerini almış olabilir.

İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek aksi belirtilmedikçe ücretsizdir. İnternet Sitesi’ne mobil telefon, tablet, bilgisayar ve sair elektronik cihazları kullanarak erişebilirsiniz. İnternet Sitesi’ne erişim için uygun cihazları temin etmek Ziyaretçi olarak sizin sorumluluğunuzdadır. İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için 18 (on sekiz) yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

Bu İnternet Sitesi’ni ya da İnternet Sitesi’ndeki bilgileri kullanmanız sebebiyle burada sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla; hukuka ve ahlaka aykırı olacak şekilde; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya sair sebepler sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, virüs, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması İnternet Sitesi’nde gerçekleştirilecek tüm işlemlerde İnternet Sitesi’nin işlerliğini engelleyecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmanız, İnternet Sitesi’nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymanız, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmanız, İnternet Sitesi’nin bütününü veya bir bölümünü bozmanız, değiştirmeniz veya ters mühendislik yapmak amacıyla kullanmanız, yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgilerini kullanarak işlem yapmanız, yanlış veya yanıltıcı adres, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan bilgilerle işlem yapmanız ve bu işlemleri yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirmeniz, başka bir kişinin İnternet Sitesi üyelik hesabını izinsiz kullanmanız, halinde oluşabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı  her ne ad altında olursa olsun Foen’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi üzerinde yasal mevzuata aykırı davranmanız ya da yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda yapılacak işlemleri askıya alma, işlem yapılmasını engelleme ve/veya son verme hakkına haiz olduğumuzu belirtmek isteriz.

Foen’e ait “Foen” markası, “www.foenjewelry.com” alan adlı İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı (“İçerik”) ile İnternet Sitesi üzerindeki marka, logo, amblem ve İnternet Sitesi içerisindeki tüm bilgi, resim, görsel ve tasarımlar, “www.foenjewelry.com” alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli yazılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyete konu her türlü materyallerin (“Materyal”) fikri ve sınai mülkiyet hakları ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan “umuma arz salahiyeti”, 15. Maddesinde yer alan “adın belirtilmesi salahiyeti”, 16. Maddesinde yer alan “eserde değişiklik yapılmasını men etmek” manevi haklar ile 21. Maddesinde yer alan “işleme”, 22. Maddesinde yer alan “çoğaltma”, 23. Maddesinde yer alan “yayma”, 24. Maddesinde yer alan “temsil”, 25. Maddesinde yer alan “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklar başta olmak üzere fikri mülkiyete konu her türlü çıktı münhasıran Foen’e aittir ve yasal koruma altındadır. İçerik ve Materyal’i hiçbir kod ve yazılım da dahil olmak üzere; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, işleyemez, veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, ticari amaçlarla olsun veya olmasın kendi nam ve hesabınıza kullanamaz, başka bir lisana çeviremez, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, üçüncü kişilere iletemez, sunamaz, kullandıramaz, İnternet  Sitesi’nin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanamaz ve çıktısını alamazsınız. Aksine davranışlar hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Foen olarak burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm haklarımız saklıdır.

Foen olarak herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirmeye gerek olmaksızın İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, İnternet Sitesi’nde teknik bakım, onarım, güncelleme gerçekleştirebilir veya İnternet Sitesi’ne erişimi tamamen durdurabiliriz. İnternet Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

İnternet Sitesi, kontrolümüz altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değiliz. Şüpheye mahal vermemek adına, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İnternet Sitesi’nin kullanımı, kullanılamaması, kullanımının sonuçları veya İnternet Sitesi üzerinde bağlantı verilen diğer internet siteleri ve bunlarda yer alan materyaller nedeniyle karşı karşıya kalacağınız her tür doğrudan, dolaylı ya da bağlı kayıp ya da zararlara yönelik yükümlülükler yönünden, kar, gelir, iş, veri, sözleşme kaybı, ve haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da diğer herhangi bir biçimde meydana gelmiş, öngörülebilir olsa dahi her tür diğer kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.